1. Yleistä

Kasvaurheilijaksi.fi on Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry:n nuorille urheilijoille suunnittelema ilmainen palautejärjestelmä. Sivusto on tarkoitettu kaikkien lajien urheilijoille ja pääkohderyhmä on 11-15-vuotiaat, jotka ovat innostuneet kehittämään itseään urheilijoina.

Kasvaurheilijaksi.fi tarjoaa yksilöllisesti ohjaavaa, kannustavaa ja asiantuntevaa palautetta, oman kehityksen seurantamahdollisuuden, omien tulosten vertailumahdollisuuden oman lajin ja muiden lajien urheilijoiden kanssa sekä keskustelumahdollisuuden kavereiden, valmentajan tai vanhempien kanssa.

2. Käyttöehtojen soveltaminen

Nämä käyttöehdot ovat sopimus kasvaurheilijaksi.fi -palvelun käyttäjän ja palveluntuottajan (Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry) välillä. Palvelun osittainenkin käyttäminen merkitsee, että käyttäjä hyväksyy nämä ehdot kokonaisuudessaan.

3. Palvelun käyttö ja tekijänoikeudet

Rekisteröityneellä käyttäjällä on lupa käyttää palvelua ja tulostaa palvelun aineistoa omaan käyttöön. Aineistoa ei saa käyttää minkäänlaisiin kaupallisiin tarkoituksiin, kuten esim. jäljittelyyn, myymiseen, vuokraamiseen tai omiin tai muiden mainoksellisiin intresseihin.

Palvelun käyttäjän on noudatettava tekijänoikeuslakia (404/1961) siihen myöhemmin säädettyine muutoksineen.

Palveluun saa tehdä ulkoisen linkin osoitteeseen www.kasvaurheilijaksi.fi.

4. Käyttäjän vastuu

Alle 18-vuotiaille käyttäjille suosittelemme rekisteröitymistä yhdessä huoltajan kanssa.

Kasvaurheilijaksi.fi palveluun tulee kirjautua omalla nimellään ja henkilötiedoillaan. Käyttäjä ei saa luoda tiliä kenellekään muulle henkilölle kuin itselleen ilman tämän suostumusta.

Kaikki palvelun käyttäjät sitoutuvat käyttämään palvelua käyttöehtojen, lainsäädännön, viranomaismääräysten ja hyvien tapojen mukaisesti.

Käyttäjä on yksinomaan itse vastuussa kaikista toiminnoista mitä hänen käyttäjänimensä, salasanansa ja käyttäjätilinsä alaisuudessa tapahtuu. Tämän vuoksi säilytä kirjautumistietosi huolellisesti.

Palvelun tuottaja edellyttää hyviä käytöstapoja kaikilta käyttäjiltä: älä häiritse, uhkaile, kiusaa, esiinny vieraalla henkilöllisyydellä tai pelottele muita käyttäjiä.

Käyttäjä ei saa luoda tai lähettää ei-toivottuja sähköposteja tai muita viestejä muille kasvaurheilijaksi.fi käyttäjille.

Käyttäjä ei saa käyttää Kasvaurheilijaksi.fi palvelua laittomiin tai luvattomiin tarkoituksiin. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Suomen lakia (sisältäen rajoituksetta tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet).

Käyttäjä ei saa muuttaa, muokata tai hakkeroida kasvaurheilijaksi.fi -palvelua tai rakentaa toista sivustoa niin, että se virheellisesti yhdistetään kasvaurheilijaksi.fi -palveluun.

Käyttäjä ei saa välittää matoja, viruksia tai muita vahingoittavia koodeja sivuston kautta.

Käyttöehtojen vastainen toiminta tai muu häiritsevä käyttäytyminen muita kasvaurheilijaksi.fi käyttäjiä tai palvelua kohtaan johtaa käyttäjän kasvaurheilijaksi.fi käyttäjätilin sulkemiseen ja voi johtaa oikeustoimiin.

Palvelun käyttäjät ja muut osapuolet voivat ilmoittaa asiattomasta tai laittomasta sisällöstä palautelomakkeen kautta. Olkaa hyvä ja liittäkää viestiinne säännöissä pitäytymättömän henkilön tunnistetiedot sekä sääntöjä rikkova sisältö tai sen kuvailu.

Käyttäjä voi poistaa milloin tahansa käyttäjäprofiilinsa poistamalla käyttäjätilinsä. Käyttäjätilin poistaminen poistaa myös kaiken tekstin ja kuvat, jotka käyttäjä on tallentanut palveluun omalle tilillensä. Muiden käyttäjien tileille luotuun sisältöön, kuten muille käyttäjille lähetetyt viestit, tilin poistaminen ei välttämättä vaikuta.

5. Palveluntuottajan vastuu

Palveluntuottaja ei vastaa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle palvelun mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista eikä palvelun sisältämien tietojen oikeellisuudesta ja tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Palveluntuottaja ei vastaa palvelun mahdollisista toimintakatkoksista esimerkiksi huoltotöiden, teknisten vikojen tai muiden vastaavien syiden vuoksi eikä tietoliikenneyhteyksien tai internet-verkon mahdollisista toimintakatkoista.

Palveluntuottaja ei pääsääntöisesti kontrolloi sisältöä, jota käyttäjät tallentavat, julkaisevat tai välittävät kasvaurheilijaksi.fi kautta, eikä siksi ole takuussa tämänlaisen sisällön oikeellisuudesta, soveliaisuudesta, laadusta eikä oikeudenmukaisuudesta.

Palveluntuottaja ei ole velvoitettu, mutta se voi oman harkintansa mukaan poistaa sisältöä ja käyttäjätilejä, jotka sisältävät laittomia, loukkaavia, uhkaavia, herjaavia, halventavia, epäsiveellisiä tai muutoin epäasiallisia tietoja tai jotka vahingoittavat tekijänoikeuksia tai näitä ehtoja.

6. Yksityisyys

Kasvurheilijaksi.fi on rekisteriseloste, jossa kerrotaan miten käyttäjien henkilötietoja käsitellään ja säilytetään. Kun kasvaurheilijaksi.fi käyttäjä hyväksyy käyttöehdot, hyväksyy hän samalla rekisteriselosteen ja sen mukaisen henkilötietojen käytön.

Palvelun tarjoaja ja mahdolliset kolmannet osapuolet voivat halutessaan käyttää testituloksia anonyymisti erilaisten tutkimusten ja selvitysten aineistona.

Sivusto on suojattu SSL-sertifikaatilla.

Kasvaurheilijaksi.fi sivusto on liitetty Google Analyticsiin.

7. Käyttöehtojen muutokset tai palvelun lopettaminen

Kasvaurheilijaksi.fi palvelua kehitetään jatkuvasti. Palveluntuottaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa käyttöehtoja milloin tahansa oman harkintansa mukaan.

Mikäli muutokset aiheuttavat merkittäviä muutoksia käyttöehtoihin, niistä ilmoitetaan käyttäjille sähköpostilla. Merkittävät muutokset määritellään palvelun tarjoajan oman harkinnan mukaan. Mikäli käyttäjä ei hyväksy muuttuneita käyttöehtoja, käyttäjä voi lopettaa palvelun käytön ja poistaa käyttäjätilinsä.

Palveluntuottajalla on myös oikeus lopettaa palvelun tarjoaminen koska tahansa.