Taitovalmiustesti

Taitovalmiustestillä mitataan kehon hallintaa ja motorisen koordinaation tasoa sekä arvioidaan välineenkäsittelytaitoja. Testin eri osiot antavat urheilijalle, valmentajalle ja vanhemmille tietoa testatun valmiuksista edetä vaativampien motoristen taitojen opetteluun ja niissä kehittymiseen. Testi osoittaa myös mahdolliset kehittämistarpeet mm.:

  • molemminpuolisuudessa
  • kokonaiskoordinaatiossa
  • eri liikkumissuuntien, -tasojen ja -rytmien käytössä
  • keskilinjan ylityksissä
  • hyppytekniikassa
  • alaraajojen nopeusvoimaominaisuuksissa
  • liikenopeudessa
  • dynaamisessa tasapainotaidossa
  • havaintomotorisissa taidoissa, kuten etäisyyden ja nopeuden arvioinnissa sekä suunnan hahmottamisessa
  • yläraajojen voimassa.

Testi pohjautuu saksalaiseen KTK-testiin (Körperkoordinationstest für Kinder).