Lajitaidot

Lajitaidot ovat eri urheilulajeissa tarvittavia spesifejä taitoja. Jokaisessa lajissa on omat erityiset taitonsa. Nämä lajitaidot rakentuvat perusliikuntataitojen muodostamalle perustalle. Lajitaitojen hiominen korkealle tasolle edellyttää, että perusteet ovat hyvin hallussa. ”Pitää ensin opetella numerot, ennen kuin voi oppia laskemaan."

Voidaankin sanoa, että perustaitojen hallinnan taso asettaa rajat sille, kuinka hyviksi lajitaidot voivat jalostua. Puutteet perustaidoissa voivat johtaa lajitaitojen kehityksen pysähtymiseen ja huonoimmillaan koko urheiluharrastuksesta luopumiseen.

Esimerkiksi vuoroponnistuksen hallinta helpottaa huomattavasti koripallon donkkisuoritusta. Monipuolisella ja –lajisella harrastamisella liikunnalliset perustaidot kehittyvät laajasti ja näin luodaan edellytykset hyvälle lajitaitojen kehittymiselle. On myös huomattava, että perustaitojen kehittäminen parantaa lajitaitoja, vieläpä ihan aikuisiällä ja huipputasollakin. Lajitaitojen kehittyminen puolestaan ei kuitenkaan paranna perustaitoja.

Sami Kalaja
LitT
johtaja, Kilpa-ja huippu-urheilun tutkimuskeskus