Liikkumistaidot

Liikkumistaitojen avulla kehoa liikutetaan paikasta toiseen joko vaaka- tai pystysuunnassa. Liikkumistaitojen kannalta tärkeitä elementtejä ovat havainnot ja päätöksenteot. Havainto ja siihen perustuva päätös mahdollistaa ihmisen liikkumisen ja liikkuminen puolestaan mahdollistaa uudet havainnot. Näin havainnointi, päätöksenteko ja liikkuminen toimivat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään.

Esimerkkejä liikkumistaidoista ovat käveleminen, juokseminen hyppääminen, loikkaaminen, kinkkaaminen, laukkaaminen, kiipeäminen ja liukuminen. Erityisesti juoksemisen ja hyppäämisen perusliikemallit ovat tärkeitä, koska näitä taitoja tarvitaan hyvin monessa eri urheilulajissa.

Sami Kalaja
LitT
johtaja, Kilpa-ja huippu-urheilun tutkimuskeskus