Tasapainotaidot

Tasapainotaidot liittyvät sekä paikallaan olevaan kehoon että pyörimiseen kehon horisontaali- (vaakasuora) tai vertikaaliakselin (pystysuora) ympäri sekä asennon ylläpitoon. Tasapaino voidaan määritellä staattiseksi tai dynaamiseksi riippuen siitä, onko keho paikallaan vai liikkeessä. Mekaanisesti ajateltuna tasapainossa on kyse kehon painopisteen ja tukipinnan sijainneista. Staattista tasapainotaitoa on esimerkiksi seisoma- tai istuma-asennossa pysyminen, kun taas dynaamista tasapainoa on kehon asennon hallinta liikkeessä, kuten kohteeseen kurkotettaessa tai nurmikon poikki kävellessä.

Esimerkkejä tasapainotaidoiksi luokiteltavista taidoista ovat kehon taivuttaminen, ojentaminen, heiluminen, kääntyminen, väistäminen, pyöriminen, kieriminen, alastulot ja pysähtyminen. Alastuloihin liittyy kaatumisen taito, joka on äärimmäisen tärkeä perustaito.

Sami Kalaja
LitT
johtaja, Kilpa-ja huippu-urheilun tutkimuskeskus