Välineenkäsittelytaidot

Välineenkäsittelytaidot ovat taitoja, joissa ulkoisia välineitä (esimerkiksi pallot, mailat, keilat, nauhat tai vanteet) joko kiihdytetään tai jarrutetaan. Heittäminen, kiinniottaminen, potkaiseminen, lyöminen ja vierittäminen ovat esimerkkejä keskeisistä välineenkäsittelytaidoista. Nämä taidot edustavat karkeamotorisia taitoja, koska niissä käytetään useita isoja lihasryhmiä.

Hienomotorisia välineenkäsittelytaitoja ovat taidot, joissa korostuu liiketarkkuus, täsmällisyys ja liikkeen hallinta. Välineenkäsittelytaidot poikkeavat tasapaino- ja liikkumistaidoista siinä, että ne vaativat enemmän harjoittelua kehittyäkseen.

Yläkautta heittäminen on taito, joka on siirtovaikutusilmiön kautta siirrettävissä lukuisiin eri lajisuorituksiin. Yläkauttaheiton liikemallin hallinnan avulla on helppo oppia esimerkiksi pesäpallon heitto, keihäänheitto, lentopallon iskulyönti tai tenniksen syöttö.

Sami Kalaja
LitT
johtaja, Kilpa-ja huippu-urheilun tutkimuskeskus