Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

Kasvaurheilijaksi.fi on nuorille urheilijoille suunniteltu ilmainen palautejärjestelmä. Sivusto on tarkoitettu kaikkien lajien urheilijoille ja pääkohderyhmä on 11-15-vuotiaat, jotka ovat innostuneet kehittämään itseään urheilijoina.

Kasvaurheilijaksi.fi tarjoaa yksilöllisesti ohjaavaa, kannustavaa ja asiantuntevaa palautetta, oman kehityksen seurantamahdollisuuden, omien tulosten vertailumahdollisuuden oman lajin sekä muiden lajien urheilijoiden kanssa ja keskustelumahdollisuuden kavereiden, valmentajan tai vanhempien kanssa.

Alle 18-vuotiaille urheilijoille suosittelemme rekisteröitymistä yhdessä vanhempien kanssa. Rekisteröitymisen voi peruuttaa koska tahansa omasta käyttäjätilistä.

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §

Rekisterinpitäjä: Suomen Olympiakomitea ry

Rekisteriasioista vastaava henkilö:Suvi Voutilainen,Suomen Olympiakomitea ry, Valimotie 10, 00380, Helsinki, Sähköpostiosoite suvi.voutilainen@olympiakomitea.fi

Rekisterin nimi: Kasva urheilijaksi -sivujen käyttäjärekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus: Kasva urheilijaksi -sivuilla voi rekisteröityä sivujen käyttäjäksi. Tietoja käytetään palvelun toteuttamiseen ja Olympiakomitean urheilumarkkinointiin. Lisäksi anonyymeistä testituloksista tehdään tilastollisia yhteenvetoja Olympiakomitean, urheilun lajiliittojen käyttöön.

Rekisterin tietosisältö: Rekisterin tiedot saadaan kasvaurheilijaksi.fi rekisteröintilomakkeesta. Kerättävät tiedot ovat käyttäjän etu- ja sukunimi, nimimerkki, syntymäaika, sähköpostiosoite, asuinpaikkakunta, päälaji ja tarvittaessa oheislaji sekä näiden tarkennettu laji ja tavoitetaso urheilussa. Halutessaan käyttäjä voi myös ilmoittaa muita tietoja esim. valmentajien nimet ja sähköpostit sekä vanhempien nimet ja sähköpostit.

Säännönmukaiset tietolähteet: Ei ole.

Tietojen luovuttaminen: Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman rekisteröidyn suostumusta. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa poliisille esimerkiksi rikostutkintaa varten silloin ja siinä määrin kuin kulloinkin voimassa oleva laki edellyttää.

Rekisterin suojaus: Kasva urheilijaksi -palautejärjestelmässä käytetään suojattua nettiyhteyttä (SLL-sertifikaatti). Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Henkilötietoja käsittelevät vain ennalta määritellyt henkilöt. Rekisteriä säilytetään vain sähköisessä muodossa.

Tarkastusoikeus ja tietojen korjaaminen: Palveluntarjoaja ei tarkista tietojen oikeellisuutta.

Rekisteröidyllä käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Käyttäjä voi tarkistaa tai korjata rekisteröitymistietoja kasvaurheilijaksi.fi sivuston omassa käyttäjätilissä.

Muut mahdolliset oikeudet: Eräissä tapauksissa rekisteröidyllä käyttäjällä on oikeus kieltää itseään koskevien henkilötietojen käsittely. Henkilötietolain 30 §:n mukaan ”rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten”.